Säännöt ja ehdot

Arvonnan järjestää Pieni Matkaopas -verkkojulkaisu. (Jatkossa pelkkä "Järjestäjä".)

Osallistumisaika on 17.4.2018 - 31.12.2018. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvontaan osallistuminen tilapäisesti ja poistaa keskeytyksen ajaksi www-sivuilta osallistumisen mahdollistavat osat (kuten kutsu).

Arvonnassa jaetaan palkintona 200€ (kahdensadan euron) arvoinen SuperLahjakortti niiden osanottajien kesken, jotka ovat päättymisaikaan mennessä osallistuneet arvontaan. Voittaja voi valita SuperLahjakortin hyväksyvien liikkeiden valikoimasta liikkeen, jossa käyttää lahjakortin. (Lisätiedot GoGift / Presentcard.fi / SuperLahjakortti)

Arvontaan voi osallistua ainoastaan niillä Pienen matkaoppaan www-sivuilla, joilla on näkyvissä kutsu arvontaan ja toimimalla kutsussa annettavien ohjeiden mukaan.

Arvontaan saa osallistua vain omalla sähköpostiosoitteella.

Voittaja arvotaan 10.1.2019. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Jos voittaja ei ota yhteyttä arvonnan järjestäjään 2 viikon kuluessa siitä, kun voitosta kertova sähköposti on hänelle lähetetty, tämä johtaa voittajan hylkäämiseen, jolloin hän menettää oikeuden palkintoon, ja järjestäjä arpoo uuden voittajan. Jos uuden arvonnan voittaja ei ota yhteyttä arvonnan järjestäjään 2 viikon kuluessa siitä, kun voitosta kertova sähköposti on hänelle lähetetty, tämä johtaa voittajan hylkäämiseen, jolloin hän menettää oikeuden palkintoon, ja palkinto jätetään kokonaan jakamatta, ja arvonnan järjestäjä siirtää palkinnon arvon käytettäväksi järjestäjän tulevissa arvonnoissa.

Lunastamatonta palkintoa ei korvata.

Järjestäjä maksaa arpajaisveron.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai kelvottomista jätetyistä tiedoista, joiden takia mahdollista palkintoa ei voida toimittaa.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa voittajan hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäytöksillä muuttamaan arvonnan tulosta tai arpajaistodennäköisyyksiä.

Järjestäjän ja järjestäjää edustavien henkilöiden vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja järjestäjää edustavat henkilöt kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjällä on oikeus muuttaa näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinto korvaavaan palkintoon, joka vastaa arvoltaan aiemmin ilmoitettua palkintoa. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta pakottavaksi katsomansa syyn takia.

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.