PIENIMATKAOPAS.COM WORLD WIDE WEB -SIVUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA ILMOITUS

Sisältää käyttöehdot (kohta 1) ja tietosuojakäytännön (kohta 2).

1. KÄYTTÖEHDOT

Avaamalla PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut sitoudut noudattamaan näitä 
käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä 
käyttöehtoja.

PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti 
suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä 
käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, 
siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman 
PIENIMATKAOPAS.COM verkkotunnuksen haltijan etukäteistä kirjallista suostumusta, 
näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. PIENIMATKAOPAS.COM 
World Wide Web -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai 
vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, 
henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on 
kiellettyä ilman PIENIMATKAOPAS.COM verkkotunnuksen haltijan erillistä 
kirjallista suostumusta.

PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut ja niiden sisältö on PIENIMATKAOPAS.COM 
verkkotunnuksen haltijan sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. 
PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". 
PIENIMATKAOPAS.COM verkkotunnuksen haltija ei takaa sitä, että sivuja voidaan 
käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. PIENIMATKAOPAS.COM verkkotunnuksen 
haltija pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa 
niille pääsyä milloin tahansa. PIENIMATKAOPAS.COM VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA 
TEKSTIN TOIMITTAJA EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIVUJEN SAATAVUUDESTA, 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PIENIMATKAOPAS.COM 
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA TEKSTIN TOIMITTAJA EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN 
SIVUILLA TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, 
EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, 
LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN 
VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU PIENIMATKAOPAS.COM VERKKOTUNNUKSEN 
HALTIJALLE TAI TEKSTIN TOIMITTAJALLE. PIENIMATKAOPAS.COM VERKKOTUNNUKSEN 
HALTIJAN JA TEKSTIN TOIMITTAJAN VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN 
SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien 
osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. PIENIMATKAOPAS.COM -
verkkotunnuksen haltija ja tekstin toimittaja eivät ole vastuussa mistään 
kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. PIENIMATKAOPAS.COM:n 
ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen PIENIMATKAOPAS.COM World 
Wide Web -sivuille ei myöskään viittaa siihen, että PIENIMATKAOPAS.COM -
verkkotunnuksen haltija tai tekstin toimittaja millään lailla kannattaisi 
kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita. 

2. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen 
verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi 
tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, 
osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua 
kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä
käytännöstä ja tietoja vaihtoehdoista, jos haluat kieltää näiltä yrityksiltä
tietojesi käytön, napsauta tätä.

Katso myös miten käytämme evästeitä.