Matkailun sisältömarkkinointi vieraskynäkirjoitusten avulla

Sisältömarkkinointi, teemakuva

Erotu joukosta oikealla sisällöllä oikeassa paikassa

Matkailuala kohtaa jatkuvia muutoksia, ja kilpailu asiakkaista on tiukempaa kuin koskaan aikaisemmin. Digitalisaation ja internetin myötä matkailijat ovat yhä tietoisempia saatavilla olevista vaihtoehdoistaan, käyttäen runsaasti aikaa ja vaivaa löytääkseen parhaat matkakohteet, aktiviteetit ja palveluntarjoajat.

Kilpailun kyllästämässä ympäristössä matkailualan yritysten, kuten majoituspalveluiden, ravintoloiden ja muiden matkailupalveluyritysten sekä alueellisten matkailuorganisaatioiden on löydettävä tehokkaita keinoja erottautua joukosta ja houkutella potentiaalisia asiakkaita. Sisältömarkkinointi nousee tässä tilanteessa arvoon arvaamattomaan.

Matkailun sisältömarkkinointi on paljon muutakin kuin pelkkää tietojen jakamista ja inspiraation lähteenä toimimista lomiaan ja muita matkojaan suunnitteleville ihmisille. Se on strateginen väline, jolla voi rakentaa luottamusta ja uskottavuutta brändin ja kuluttajien välillä.
Tarjoamalla laadukasta ja kohdennettua sisältöä, yritykset voivat tuoda esiin ainutlaatuisen tarinansa, osoittaa asiantuntemuksensa ja jakaa hyödyllistä tietoa, mikä auttaa luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Sisältömarkkinoinnin avulla matkailualan yritykset voivat paitsi lisätä näkyvyyttään matkailijoiden keskuudessa, myös houkutella kävijöitä verkkosivuilleen ja vahvistaa brändiään markkinoilla. Sisältömarkkinointi tarjoaa ajallisesti kestävän ja kustannustehokkaan tavan tavoittaa yleisöä verrattuna perinteisiin markkinointikeinoihin.

Natiivimainonta advertoriaalien avulla ja vieraskynätekstit ovat sisälömarkkinoinnin tapoja

Natiivimainonta advertoriaalien avulla ja vieraskynätekstit ovat esimerkkejä sisältömarkkinoinnin strategioista, jotka molemmat hienovaraisesti pyrkivät edistävämään brändin näkyvyyttä ja uskottavuutta

Natiivimainonta tarkoittaa mainoksia, jotka on suunniteltu sulautumaan saumattomasti julkaisualustan omien sisältöjen joukkoon siten, että ne eivät heti erotu mainoksiksi. Tästä huolimatta, ne ovat silti mainoksia.
Natiivimainokset voivat ilmetä esimerkiksi advertoriaaleina, jotka ovat mainostajan tuottamia artikkeleita tai blogipostauksia, jotka näyttävät ja tuntuvat julkaisun omilta sisällöiltä. Advertoriaalit pyrkivät tarjoamaan lukijalle hyödyllistä ja viihdyttävää tietoa, joka liittyy mainostajan tuotteeseen tai palveluun.

Vieraskynätekstit puolestaan ovat asia-artikkeleita tai blogipostauksia, jotka kirjoitetaan julkaistavaksi jollain muulla julkaisukanavalla kuin omalla. Ne tarjoavat kirjoittajalle mahdollisuuden tavoittaa uusi yleisö ja jakaa seikkaperäistä tietoa.
Vieraskynäteksteissä pyritään välttämään niiden leimautumista mainoksiksi. Ne voivat kuitenkin sisältää osan, jossa kirjoittaja tai hänen yrityksensä luontevasti tekstin aihepiiri huomioiden mainitaan, sekä linkin tai linkkejä kirjoittajan edustamalle sivustolle.

Molemmat strategiat ovat arvokkaita sisältömarkkinoinnin työkaluja, kunhan ne toteutetaan harkiten ja lukijan etu mielessä pitäen.
Natiivimainonnan haasteena voi olla mainonnan ja toimituksellisen sisällön välinen rajan hämärtyminen, mikä saattaa johtaa lukijan luottamuksen menetykseen, jos mainos ei ole riittävän läpinäkyvästi merkitty.
Vieraskynätekstit vaativat puolestaan laadukkaan sisällön tuottamista, mikä edellyttää kirjoittajalta aihepiirin asiantuntemusta.

Bannerimainonta, teemakuva
Bannerimainontaa vaivaa mainossokeus, joka saa käyttäjät ohittamaan mainokset huomaamatta niitä lainkaan, mikä vähentää mainosten tehokkuutta.

Bannerimainonta vai sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi ja netissä tapahtuva display- eli bannerimainonta ovat kaksi digitaalisen markkinoinnin toteutustapaa, joilla on omat erityispiirteensä, tavoitteensa ja käyttötarkoituksensa. Ne ovat usein tehokkaimmillaan, kun niitä käytetään yhdessä osana kokonaisvaltaista digitaalisen markkinoinnin strategiaa. Koska molemmilla on omat vahvuutensa ja haasteensa, yrityksen tulisi valita strategiansa painotukset kohderyhmänsä, tavoitteidensa ja resurssiensa perusteella.

Luonne

Sisältömarkkinointi keskittyy relevantin ja arvokkaan sisällön tuottamiseen ja jakamiseen tavoitteena puhutella haluttua kohderyhmää pidemmällä aikavälillä. Tämä sisältö voi olla artikkeleita omalla verkkosivustolla tai vieraskynäkirjoituksia muilla sivustoilla, blogipostauksia, videoita YouTubessa, podcasteja tai infograafeja, jotka tarjoavat tietoa, viihdettä tai opetusta.

Bannerimainonta viittaa visuaalisiin display-mainoksiin, jotka voivat näkyä verkkosivustoilla, sosiaalisen median alustoilla tai muissa digitaalisissa ympäristöissä. Näihin kuuluvat staattiset kuvabannerit, videot ja erilaiset interaktiiviset elementit, jotka pyrkivät saamaan käyttäjän huomion ja ohjaamaan heidät klikkaamaan mainosta.

Tavoitteet

Sisältömarkkinoinnin ja bannerimainonnan päätavoitteet täydentävät toisiaan, vaikkakin niiden lähestymistavat ja painotukset eroavat toisistaan. Sisältömarkkinoinnin päätavoitteet tukevat yrityksen laajempia liiketoiminnallisia tavoitteita, kuten brändin tunnettuuden lisäämistä, asiakassuhteiden rakentamista ja myynnin edistämistä. Toisin kuin bannerimainonta, joka tähtää välittömiin klikkauksiin ja lyhyen aikavälin näkyvyyteen, sisältömarkkinointi keskittyy pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Bannerimainonta keskittyy nopean liikenteen houkuttelemiseen verkkosivustolle ja brändin tunnettuuden kasvattamiseen lyhyellä aikavälillä. Se on suoraviivaista ja tähtää välittömään huomion herättämiseen erilaisilla mainonnan tehokeinoilla.

Hyödyt

Sisältömarkkinoinnin tarkoituksiin tuotettu sisältö syventää kohderyhmän tietämystä ja lisää heidän kokemaansa arvoa, mikä edistää asiakasuskollisuutta ja vahvistaa luottamusta brändiin. Ikivihreä sisältö saa parhaimmillaan lukijoita pitkään, kuukausien tai jopa vuosien ajan, ja tuottaa liidejä pitkällä aikavälillä.

Bannerimainonta mahdollistaa laajan näkyvyyden ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat nopeasti. Visuaalisuuden ansiosta mainokset voivat herättää huomiota ja jättää jäljen kuluttajan mieleen. Kohdentaminen ja mittaus on myös selkeää ja monipuolista.

Haasteet

Sisältömarkkinointi vaatii panostusta laadukkaan sisällön tuottamiseen, ja tulosten saavuttaminen vie usein kauemmin kuin bannerimainonnassa. Asiaan kannattaa suhtautua strategisesti ja pitkäjänteisesti. On tärkeää ymmärtää, että laadukkaan sisällön tuottaminen on investointi yrityksen tulevaisuuteen. Sen sijaan, että nähtäisiin vaiva ja kustannukset pelkästään kuluna, ne tulisi nähdä mahdollisuutena rakentaa yrityksen brändiä ja asemaa markkinoilla pitkällä aikavälillä.

Bannerimainonnan haasteisiin lukeutuu korkeampi kilpailu tarjolla olevasta mainostilasta ja "mainossokeus", jossa käyttäjät asiaa edes tiedostomatta ohittavat mainokset, mikä voi vähentää tehokkuutta. Bannerimainonta myös vaatii jatkuvia investointeja, koska mainosten näkyvyyden ja klikkausprosenttien ylläpitäminen edellyttää toistuvia panostuksia.

Sisältömarkkinoinnin aloittaminen, teemakuva
Toimivassa sisältömarkkinoinnissa korostuvat sisällön laatu, kohderyhmän tarpeiden ymmärtäminen, trendien seuranta sekä oikeiden julkaisukanavien valinta.

Miten sisältömarkkinoinnissa pääsee alkuun

Sisältömarkkinoinnissa menestyminen edellyttää strategista lähestymistapaa, jossa keskitytään sisällön laatuun, kohderyhmän tarpeiden ymmärtämiseen, markkinoiden trendien seurantaan sekä oikeiden julkaisukanavien valintaan.

Keskity laatuun määrän sijaan

Sen sijaan, että tuottaisit suuria määriä keskinkertaista sisältöä, keskity laadukkaan ja arvokkaan sisällön tuottamiseen, joka aidosti puhuttelee kohderyhmää ja vastaa heidän tärkeimpiin kysymyksiinsä. Laadukas sisältö houkuttelee lukijoita, mainintoja, linkkejä ja jakoja somessa luonnollisesti, mikä parantaa yrityksen näkyvyyttä ja brändin asemaa pitkällä tähtäimellä.

Ymmärrä, mitä kohderyhmäsi haluaa ja arvostaa

Laadukkaan ja kohderyhmälle arvokkaan sisällön tuottaminen edellyttää kohderyhmän perusteellista ymmärrystä. Ymmärrystä voi edistää keräämällä aktiivisesti palautetta asiakkailta, järjestämällä kyselyitä, seuraamalla sosiaalisen median kommentteja ja tykkäyksiä sekä osallistumalla kohderyhmän kansoittamiin Facebook-ryhmiin ja muihin netin keskustelualueisiin.

Työkalut, kuten BuzzSumo, voivat auttaa tunnistamaan suosittuja aiheita ja sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Sivustoanalytiikan, kuten Google Analyticsin, käyttö auttaa seuraamaan, miten eri olemassa olevat sisältötyypit suoriutuvat omilla sivuilla.

Hakusanatutkimus on myös kriittinen osa sisällön suunnittelua. Analysoimalla, mitä asioita ihmiset hakevat netistä, miten paljon ja mitä hakusanoja he käyttävät, voidaan tuottaa kohdennettua täsmäsisältöä, joka vastaa suoraan yleisön kysymyksiin.

Selvitä kilpailijoiden tekemiset ja trendit

Kilpailijoiden seuraaminen sen suhteen, mitä he julkaisevat omilla sivuillaan, voi antaa arvokkaita oivalluksia siitä, mikä on juuri nyt tärkeää ja mikä ei. Trendeistä yleisestikin ajan tasalla pysyminen auttaa varmistamaan, että luotava sisältö on relevanttia ja ajankohtaista. Esimerkiksi Google Trends -palvelun avulla voi selvittää, miten eri aihealueet ovat trendanneet vaikkapa viimeisimpien 5 vuoden aikana.

Kartoita potentiaalisia julkaisukanavia

Julkaisukanavien kartoittaminen on olennainen osa sisältömarkkinointistrategiaa, sillä oikean julkaisukanavan valinta vaikuttaa merkittävästi sisältösi näkyvyyteen ja saavutettavuuteen. Tavoitteena on löytää matkailusivustoja, jotka eivät pelkästään houkuttele suurta yleisöä, vaan ennen kaikkea vetoavat kohderyhmääsi, mikä lopulta auttaa rakentamaan brändisi näkyvyyttä ja vahvistamaan asemaasi alalla.

Kun olet löytänyt sopivan sivuston, selvitä, millaisia vaihtoehtoja sivustolla on tarjolla vieraskynäkirjoituksille. Jotkin sivustot saattavat vaatia tietynlaista formaattia tai sisällön tyyppiä, ja monet julkaisevat ohjeita vieraskirjoittajille.

Yksi esimerkiksi artikkeliformaateista on meillä Pieni matkaopas -sivustolla oleva Maan mainiot matkakohteet -juttusarja, jossa yritykset voivat esitellä kotiseutuaan ja itseään sivuston kävijöille. Meidän tapauksessamme formaatti on toteutustavaltaan hyvin joustava ja mahdollistaa monipuolisen lähestymistavan – voit keskittyä yrityksesi tarjoamiin palveluihin, alueen vetonauloihin tai yhdistellä molempia, käyttää runsaasti kuvitusta tai vain vähän, ja halutessasi upottaa mukaan vaikka YouTube-videon. Tärkein vaatimus on, että artikkeli tarjoaa lukijalle arvoa olennaisen tiedon muodossa.

vieraskynäkirjoittelu, teemakuva
Vieraskynäkirjoitus matkailusivustolla tavoittaa asiasta valmiiksi kiinnostuneen yleisön.

Käytä hyväksi mahdollisuus kirjoittaa vieraskynäkirjoitus matkailumedioihin

Vieraskynäkirjoitusten hyödyntäminen osana matkailun sisältömarkkinointia tarjoaa tehokkaan tavan laajentaa näkyvyyttä ja tavoittaa uusia yleisöjä.

Kun kirjoitat matkailuun liittyvän tekstin suositulle matkailusivustolle tavoitat valmiiksi laajan ja kiinnostuneen yleisön, mikä merkitsee, että viestisi todennäköisesti saavuttaa suuremman määrän potentiaalisia lukijoita verrattuna tilanteeseen, jossa julkaisisit kirjoituksesi omilla kotisivuillasi. Lisäksi julkaiseminen arvostetulla alustalla voi vahvistaa sekä sinun kirjoittajana että yrityksesi uskottavuutta.

Mitä matkailusivustot toivovat julkaistavilta kirjoituksilta

Monet matkailusivustot julkaisevat mieluummin informatiivisia asiantuntijatekstejä mainosmaisen sisällön sijaan, sillä ne ymmärtävät lukijoidensa etsivän sivuiltaan nimenomaan tietoa, ei artikkeleiksi naamioitua natiivimainontaa.

Kirjoituksen aiheeksi kannattaa valita jokin yleinen, lukijoita kiinnostava aihe pelkän yritysesittelyn sijaan. Tärkein syy tähän on, että pelkkä kirjoituksen saaminen sivustolle ei riitä; lukijat on saatava jollain tavalla kiinnostumaan ja siirtymään lukemaan sitä. Tässä yhteydessä yleisesti kiinnostava aihe toimii tärkeänä vetonaulana. Vetävät otsikot, jotka pohjautuvat näihin aiheisiin, houkuttelevat lukijoita. Kertoessaan tällaisesta aiheesta, yritys saa tekstilleen lukijoita, ja voi sitten luontevasti kertoa heille omista palveluistaan kuin jutun tehokkaana sivujuonteena.

Esimerkki vieraskynäkirjoituksen aiheeksi

Oletetaan esimerkiksi, että olet majoitusyrittäjä jollain Suomen paikkakunnalla. Tällöin voisit kirjoittaa paikkakuntasi nähtävyyksistä ja ajanvietemahdollisuuksista, ja hyödyntää omaa paikallistuntemustasi tuoden esiin myös niitä vähemmän tunnettuja helmiä, joita ei ole vielä muualla mainittu. Tämä tekee kirjoituksestasi ainutlaatuisemman ja arvokkaan ja parantaa sen mahdollisuuksia saavuttaa suosiota. Artikkeli houkuttelee lukijoikseen niitä, jotka etsivät tietoa kyseisestä paikkakunnasta. Näille paikkakunnasta lisätietoa etsiville lukijoille, sinulle tarjoutuu nyt mahdollisuus kertoa myös majoituspalveluistasi. Kaikki voittavat.

Kysy neuvoja

Jos mietit, mikä aihe voisi kiinnostaa muita ja samalla mahdollistaa yrityksesi luontevan esittelyn, ole rohkeasti yhteydessä matkailusivustoon, jolle aiot ehdottaa vieraskynäkirjoitusta. Me Pienessä Matkaoppaassa esimerkiksi annamme mielellämme vinkkejä siitä, mitä aiheita meille tarjottavissa kirjoituksissa kannattaa käsitellä.
Vinkkimme perustuvat kokemuksiimme siitä, miten noin 200 000 kuukausittaista kävijäämme käyttävät sivustomme noin 10 000 eri sivua, tekemiimme kyselytutkimuksiin sekä jatkuvasti suorittamiimme hakusanatutkimuksiin, jotka kartoittavat, millä tavoilla ihmiset hakevat tietoa eri aihepiireistä.

Matkailusivusto, teemakuva
Matkailusivustot julkaisevat vieraskynäkirjoituksia rikastaakseen sisältötarjontaansa ja vahvistaakseen asemaansa luotettavina tietolähteinä.

Miksi matkailusivustot julkaisevat vieraskynäkirjoituksia

Vieraskynäkirjoitus hyödyttää tietysti kirjoituksen laatijaa, mutta parhaimmillaan siitä on hyötyä myös julkaisijalle, matkailusivustolle.

Kun vieraskynäkirjoittaja tuo esiin paikallistuntemustaan ja ainutlaatuisia näkökulmiaan, tämä rikastaa matkailusivuston sisältötarjontaa ja vahvistaa sen asemaa luotettavana ja monipuolisena tietolähteenä lukijoidensa keskuudessa. Tämä monipuolisuus ei ainoastaan pidä olemassa olevia lukijoita kiinnostuneina vaan myös houkuttelee uusia kävijöitä, jotka saattavat löytää sivuston juuri näiden erikoisartikkelien ansiosta.

Monet matkailusivustot myös mielellään rakentavat kumppanuuksia matkailun eri toimijoiden kanssa. Kirjoitukset voivatkin avata ovia yhteistyölle ja sponsorointimahdollisuuksille, jotka tuovat lisäarvoa sekä sivustolle että sen yhteistyökumppaneille. Näin ollen, hyödyntämällä vieraskynäkirjoituksia, matkailusivustot eivät ainoastaan paranna omaa sisältötarjontaansa vaan myös vahvistavat verkostojaan ja edistävät alalla vallitsevaa yhteistyötä ja tietojen jakamista.

Mitkä asiat vaikuttavat julkaisemisen hintaan

Vieraskynäkirjoitusten julkaisemisen hinta matkailusivustoilla voi vaihdella suuresti eri sivustojen, kirjoituksen ominaisuuksien kuten kirjoituksen pituuden, kuvien määrän, linkityksen, kumppanuussopimusten ja sen mukaan, miten pitkään sovitaan, että kirjoitus on luettavissa sivustolla ennen kuin se poistetaan.

Yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa hintaan, on sivuston suosio ja sen saama liikenne. Korkeaprofiiliset sivustot, joilla on laaja lukijakunta ja korkea liikennemäärä, pyytävät korkeampia hintoja vieraskynäkirjoitusten julkaisemisesta vastineeksi suuremmasta potentiaalisesta näkyvyydestä. Solmitut kumppanuudet, kuten pitkäaikaiset ja molempia osapuolia hyödyttävät useita julkaisuja sisältävät artikkelisarjat voivat puolestaan alentaa kirjoituskohtaisia hintoja. Jos kirjoituksen laativa yritys haluaa erikoisoikeuksia julkaistavaan sivuun, se saattaa lisätä kustannuksia. Tällainen erikoisoikeus voi olla esimerkiksi rajoitus sen suhteen, saako sivusto näyttää muiden yritysten bannerimainoksia osana julkaistua sivua.

Osa matkailusivustoista määrittelee vieraskynäkirjoitusten hinnat myös puhtaasti niiden vaatiman työmäärän perusteella. Esimerkiksi tämä sivusto, Pieni matkaopas, veloittaa tekstin ja kuvien käsittelyyn liittyvästä työstä kiinteän 175 euron (+ alv 24%) hinnan. Hinta sisältää kirjoituksen toimituksellisen tarkastuksen, hakukoneyställisyyden varmistamisen, kuvien muokkauksen ja tekstien ja kuvien muotoilun www-sivuksi julkaisualustan vaatimusten mukaisesti. On olemassa myös sivustoja, jotka veloittavat sisällön pitämisestä näkyvillä vuosimaksun, mutta esimerkiksi Pieni matkaopas -sivuston tapauksessa kyseessä on kertaluonteinen maksu, jonka lisäksi ei tule muita maksuja.

Ollaan yhteyksissä

Rohkaisemme lämpimästi kaikkia matkailualan toimijoita tutustumaan vieraskynäkirjoitusten mahdollisuuksiin. Etsitpä sitten uusia tapoja nostaa majoituspalvelusi, ravintolasi, matkailupalveluyrityksesi tai matkailuorganisaationa edustamasi alueen näkyvyyttä, vieraskynäkirjoituksen kirjoittaminen voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Me Pienessä Matkaoppaassa uskomme, että yhdessä voimme luoda sisältöä, joka kiinnostaa kohdeyleisöäsi ja lisää näkyvyyttäsi matkailijoiden silmissä. Mikäli mietit, olisiko Pieni matkaopas juuri oikea paikka sinun tarinallesi, tutustu mediakorttiimme, josta löydät tietoja sivustostamme ja kävijöistämme, ja jos haluat pallotella asiaa edelleen ota yhteyttä. Ideoimme mielellämme asiaa kanssasi eteenpäin.