Tutustu myös:   Berliini   Budapest   Gdansk   Krakova   Pattaya   Pärnu   Tallinna   Tukholma   Lisää...
Ryhmiä
Tämä on antanut mahdollisuuden miettiä, mitä oikeasti haluaa matkustamiselta.

Koronan vaikutuksia matkailuun – kyselyn tulokset

18.5.2020

Pieni matkaopas järjesti toukokuun alussa (6.5.–17.5.) kyselyn siitä, miten ihmiset uskovat koronaviruksen vaikuttavan tapoihinsa matkustaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja milloin matkat ulkomaille ja kotimaahan koetaan jälleen mahdolliseksi. Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, mitä kohteita lähiaikoina vältetään ja mitä suositaan ja miten hyvin matkailualan toimijat ovat suoriutuneet peruuntuneiden matkojen hinnan palautuksista asiakkaille. Kyselyyn osallistui 424 vastaajaa. Kysely kohdistettiin Pientä matkaopasta sosiaalisessa mediassa seuraaviin henkilöihin, joista 88% suunnitteli ennen koronatilannetta tekevänsä ulkomaanmatkan tänä vuonna, joten tulokset oletetusti heijastelevat aktiivisesti matkailevan kansanosan mielipiteitä.

Perutut ulkomaanmatkat vaihtuvat muihin ulkomaan ja kotimaan kohteisiin

Noin yhdeksän kymmenestä vastaajasta suunnitteli tekevänsä ulkomaanmatkan tänä vuonna, ennen kuin koronatilanne sotki heidän suunnitelmansa. Ulkomaanmatkoja suunnitelleista 51 % ei kuitenkaan ole luopunut toivosta, vaan pyrkii edelleen lähtemään ulkomaille kuluvan vuoden aikana. Avointen vastausten perusteella monen matkakohde kuitenkin vaihtuu koronatilanteen ohjaamana ja suunnitelluissa uusissa matka-ajankohdissa korostuvat syksy ja talvi. Osa ulkomaanmatkansa peruneista aikoo edelleen matkustella, mutta vain kotimaassa: 40 % vaihtaa ulkomaankohteensa johonkin kohteeseen Suomessa. Tiiviisti kotikonnuilleen aikoo ankkuroitua pienin osa ulkomaanmatkansa peruneista: 9 % ei aio matkustaa ulkomaille eikä sen puoleen kotimaassakaan.

51 %
40 %
9 %
Aikoo edelleen tehdä ulkomaanmatkan tänä vuonna Perui matkansa ulkomaille, mutta matkustaa kotimaassa Perui matkansa ulkomaille eikä aio matkustaa myöskään kotimaassa

Edustavia avoimia vastauksia:

Ainakin yksi Berliinin reissu jo peruuntui, kaksi olisi vielä kesälle varattu.
Tarkoitus oli ajaa autolla Kroatiaan kesäloman aikana. Tämä on nyt peruutettu. Matkailemme kotimaassa, jos ulkomaille meneminen vaikuttaa liian turvattomalta.
Kaikki matkamme tältä vuodelta peruttiin. Matkustamme mahdollisesti johonkin myöhään syksyllä, mikäli se on jo mahdollista.

Ulkomaille mennään joukolla aikaisintaan ensi vuonna

Joka kuudes vastaaja potee korkeaa ulkomaanmatkakuumetta: 17 % on valmiita matkustamaan ulkomaille heti, kun matkustaminen sallitaan. Heinä-elokuuhun siirryttäessä valmius matkustaa ei merkittävästi kasva, mutta syys-lokakuussa kokee voivansa matkustaa ulkomaille jo kaiken kaikkiaan 47 % vastanneista. Kestää kuitenkin marras-joulukuuhun, ennen kuin yli puolet (56 %) vastanneista uskoo voivansa tehdä ulkomaanmatkan. Ensi vuoden puolella Suomen rajojen ulkopuolelle on valmiita matkustamaan jo 86 % vastanneista. Vain 6 % vastanneista arvelee, että ei voi matkustaa ulkomaille edes ensi vuonna. Vastanneista 8 % ei osannut sanoa, milloin he voivat kuvitella jälleen tekevänsä ulkomaanmatkan.

17 %
27 %
47 %
56 %
86 %
Kokee voivansa matkustaa ulkomaille vaikka heti Kokee voivansa matkustaa ulkomaille viimeistään heinä-elokuussa Viimeistään syys-lokakuussa Viimeistään marras-joulukuussa Viimeistään ensi vuonna

Esimerkkejä avoimista vastauksista:

En varannut kesäkuulle suunnittelemaamme matkaa, mutta toivon pääseväni matkustamaan viimeistään syksyllä.
Jatkan säästämistä ja lähden ensi keväänä.

Kotimaassa matkaillaan jo kesällä

Kynnys tehdä matkoja kotimaassa on odotetusti huomattavasti matalampi kuin ulkomaan matkalle lähtemisen kynnys. Vastaajista 21 % kokee voivansa lähteä vaikka heti matkustamaan pitkin Suomea, ja kesäkuun loppuun mennessä kokee voivansa matkustaa kotimaassa jo 41 %. Heinä-elokuussa tilanteen oletetaan edelleen parantuneen niin, että kaiken kaikkiaan reilut kolme neljästä (79%) pitää kotimaanmatkailua mahdollisena. Syys-lokuuhun tultaessa enin osa (86 %) ilmoittaa voivansa matkustaa Suomessa, joulu-maraskuussa tilanne on lähes sama, ja kun vuosi vaihtuu, vastaajista jo 93 % uskoo, että korona ei enää vaikuta heidän kotimaanmatkailuunsa. Vastaajista 7 % ei osannut ottaa kantaa asiaan.

21 %
41 %
79 %
86 %
87 %
93 %
Kokee voivansa matkustaa kotimaassa vaikka heti Kokee voivansa matkustaa kotimaassa viimeistään touko-kesäkuussa Viimeistään heinä-elokuussa Viimeistään syys-lokakuussa Viimeistään marras-joulukuussa Viimeistään ensi vuonna

Avoimista vastauksista esiin nousevia teemoja ovat julkisten kulkuvälineiden välttäminen kotimaan matkoilla ja omalla autolla kulkemisen suosiminen sekä aikomus viettää aiempaa enemmän aikaa omalla kesämökillä tai vuokramökillä. Monet täsmentävät myös, että heidän aikeenaan on viettää aikaa kotipaikkakunnallaan tutustuen sen luontokohteisiin.

Esimerkkejä avoimista vastauksista:

Kesällä suositaan lähimatkailua muun muassa Saimaalle, Ilomantsiin ym. lähelle, jonne pääsee omalla autolla. Julkisia kulkuvälineitä vältetään.
Tarkoitus oli vuokrata kesämökki, mutta koronan takia suunnitelmat muuttuivat ja vietämme kesän kodin lähellä luonnossa.

Unohtuuko korona

Noin puolet vastaajista (45 %) uskoo, että korona ei tee pysyvää jälkeä siihen, miten he muutaman vuoden päästä matkustavat. He ennakoivat silloin matkustavansa ja valitsevansa matkakohteensa samalla tavalla kuin ennenkin. Viidesosa vastanneista (20 %) uskoo matkustavansa muuten niin kuin ennenkin, mutta valitsevansa tarkemmin ne maat, joihin he matkustavat. Vastanneista 7 % uskoo koronan muuttavan pysyvästi heidän suhtautumistaan ulkomaanmatkoihin niin, että he välttävät jatkossa kokonaan ulkomaille matkustamista.

45 %
20 %
7 %
Matkustaa lähivuosina kuten ennenkin Tekee lähivuosina ulkomaanmatkoja mutta välttää tiettyjä maita Välttää lähivuosina kaikkia ulkomaanmatkoja

Moni ilmoittaa avoimissa vastauksissa vähentävänsä vuodessa tekemiensä matkojen määrää, mutta toisaalta viettävänsä enemmän aikaa yhdessä ja samassa paikassa. Avoimista vastauksista voi päätellä myös, että aiempaa enemmän huomiota kiinnitetään käsihygieniaan ja siihen, että kohdemaan terveydenhuollon taso selvitetään ja arvioidaan etukäteen ja viranomaisten ohjeet ja matkustustiedotteet huomioidaan matkakohdetta valittaessa.

Esimerkkejä avoimista vastauksista:

Tärkeäksi tullut matkakohteen turvallisuus, kyky toimia kriisissä ja erityisesti se miten matkailijoita kohdellaan kriisitilanteessa.
Seuraan ajankohtaisia ohjeistuksia ja paikallista tilannetta. Mikäli matkustaminen sallitaan ja koen sen turvalliseksi, aion matkustaa kuten ennenkin.
En reissaa jatkossa joka kuukausi vaan teen pitempiä matkoja.

Minne matkustetaan, mitä paikkoja vältetään

Kun vastaajat nimesivät paikkoja, joihin he aikovat seuraavaksi matkustaa, listaa hallitsivat kotimaan kohteet.

  • Kotimaisten matkakohteiden kärjessä olivat Helsinki, Lappi, Tampere, Turku, Kuopio ja Ahvenanmaa.
  • Ulkomaisista matkakohteista eniten mainintoja keräsivät Viro (erityisesti Tallinna), Kreikka ja Saksa.
  • Vältettävien matkakohteiden kärkijoukon muodostivat Italia, Espanja, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Ruotsi.

Avointen vastausten perusteella muodostuu kuva, että kotimaanmatkailussa haetaan luontoelämyksiä ja halutaan välttää suuria väkijoukkoja. Ulkomaanmatkailun osalta avoimissa vastauksissa nostetaan esiin tarve huomioida koronatilanteen kehittyminen ja mahdollinen toinen aalto ja kohteiden valinta sen perusteella, onko koronatilanne määränpäässä heikompi vai parempi kuin Suomessa. Myös terveydenhuollon taso ja kotiinpaluun helppous mahdollisissa ongelmatilanteissa nostetaan esiin tärkeinä seikkoina ulkomaan matkakohdetta valittaessa, ja jälkimmäisen perusteella osa vastaajista sulkee pois kaukomaat.

Esimerkkejä avoimista vastauksista:

Kesälomareissulla viikko Ylläksellä ja viikko Sallassa.
Tämä vuosi hissutellaan kotosalla, ehkäpä Tallinnassa poiketaan, jos vain mahdollista. Pitemmälle ehkä vuoden päästä.
Menisin Kreikkaan, jos matkailu sallitaan.
Vältän matkustamista kaikkiin maihin, missä on huono terveydenhuolto.
Vältän kaukomatkoja eli Euroopan ulkopuolelle en matkusta lähiaikoina.

Miten peruttu varaus hyvitettiin

Kun lento, valmismatka tai hotellimajoitus peruttiin, suurin osa asiakkaista (60 %) on saanut rahansa kokonaisuudessaan takaisin. Osa (17 %) on saanut takaisin vain osan maksamastaan summasta. Hinnasta oli esimerikiksi vähennetty osa tai hotellin osuus oli palautettu, mutta lentojen osuutta ei. Osa (12 %) on saanut hyvitykseksi voucherin. Loput (11 %) odottelevat edelleen rahojaan. Osa heistä tarkentaa asian käsittelyn olevan vielä kesken.

60%
17%
12%
11%
Sai matkan hinnan kokonaisuudessaan takaisin Sai osan matkan hinnasta takaisin Sai hyvitykseksi voucherin Ei ole saanut tähän mennessä mitään takaisin

Avointen vastausten perusteella näyttää siltä, että ongelmattominta palautuksia on ollut saada hotelleilta ja netin hotellipalveluilta. Melko ongelmatonta on ollut myös palautusten saaminen matkatoimistoilta valmismatkoista, kun taas eniten harmaita hiuksia aiheutuu palautuksista lentoyhtiöiltä.

Esimerkkejä avoimista vastauksista:

Matka peruttiin ja maksamani summa on matkatoimiston kanta-asiakastilillä tallessa.
Hotelli oli Bookingin kautta. Rahat tulivat ilman mitään ongelmia ja suht nopeasti takisin.
Minulta on peruuntunut jo neljä matkaa. Hotelleista sain rahat takaisin nopeasti tai siirsin varauksen. Lennoista luvattuja vouchereita ja rahoja odotan edelleen.

Muuta

Kun sana oli vapaa, vastauksissa ja palautteissa nousi esiin myös muita aiheita ja pohdintoja. Ahkerasti mainittuja teemoja olivat toive rokotteen tai parannuskeinon kehittämisestä sekä pohdinnat siitä, onko tilanteen vakavuutta liioiteltu, ja huoli kotimaisten matkailualan yritysten toimeentulosta. Vastaajista osan tilanne oli pysäyttänyt miettimään syvällisemmin matkailun mielekkyyttä, sen ekologista kestävyyttä ja vastuullisuutta sekä sitä, mitä henkilökohtaisesti oikeasti haluaa matkustamisesta saada.

Toivottavasti ulkomaille matkustavia varten saadaan edullinen, nopea rokote ja kirjallinen todistus.
Etenkin pitkät lennot ovat alkaneet mietityttämään ilmastonmuutoksen takia.
Minun mielestä ihmiset on saatu pelkäämään ihan aiheetta.
Ehkä tulevaisuudessa, jos Koronan tapaisista pandemioista kuulee huhuja tai tietoja leviämisestä, palaan nopsemmin Suomeen - selviäisi ehkä pienemmillä kuluilla ja säätämisillä.
Ulkomaille en aio mennä. Kotimaa tarvitsee nyt minun rahat!
Toivottavasti tämä tilanne on pian ohi.
Tämä on antanut mahdollisuuden miettiä, mitä oikeasti haluaa matkustamiselta.

Jatko

Kysely toteutetaan uudestaan kesäkauden aikana tarkoituksena selvittää minkälaisia muutoksia matkailuasenteissa on tapahtunut nyt toteutettuun kyselyyn nähden.

Lisätiedot

Kysymykset ja lisätiedot: [email protected]

Tietoa Pienestä matkaoppaasta